Timothy TALLAS

Tamaño XS S METRO L SG XXL
PECHO (adentro) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 48-48
MANGA (pulgadas) 32 33 34 34 1/2 35 1/2

36